30/11/2020 15:29
Xem với cỡ chữ

VDB được phân bổ 2.000 tỷ đồng trong ngân sách trung ương năm 2021

Ngày 13/11/2020, tại kỳ họp thứ 10 khoá XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 19/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua, năm 2021, tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng, trong khi tổng số chi ngân sách trung ương là 1.058.271 tỷ đồng.
Cũng tại Nghị quyết này, Quốc hội cũng đã phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng Bộ, cơ quan trung ương với tổng số chi (kể cả chi bằng nguồn vay nợ, viện trợ) là 827.549,636 tỷ đồng. Trong tổng số chi ngân sách trung ương năm 2021, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được bố trí dự toán chi đầu tư phát triển là 2.000 tỷ đồng.
Trước khi Nghị quyết nói trên được thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 6842/BKHĐT-TH gửi các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Theo công văn này, ngân sách nhà nước dự kiến bố trí 2.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư năm 2021 cho VDB. Mục đích là để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý mà ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho VDB trước ngày 31/12/2018./.
Nguyễn Cảnh Hiệp
Tìm theo ngày :