22/06/2020 17:48
Xem với cỡ chữ

Khối thi đua Tài chính thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2019

Ngày 18/6/2020, tại trụ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng, Khối thi đua Tài chính thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020.
Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng Thành phố Đà Nẵng và các đồng chí trong Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên của Khối Tài chính.
Khối thi đua tài chính Đà Nẵng gồm 13 đơn vị quản lý tài chính, thuế, hải quan, ngân hàng và các doanh nghiệp tài chính Trung ương có chi nhánh tại Đà Nẵng, trong đó Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng là đơn vị Khối trưởng.
Hội nghị đã tổng kết, đánh giá các hoạt động của các đơn vị thành viên, đánh giá kết quả hoạt động phong trào thi đua của Khối trong năm 2019, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020 và tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua của Khối trong năm 2019.
Ông Nguyễn Đắc Quang – Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam- Đà Nẵng, Khối trưởng Khối thi đua Tài chính trao Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích cao năm 2019
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương Khối thi đua Tài chính thành phố Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong phòng trào thi đua năm 2019; biểu dương Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng có nhiều sáng kiến, đổi mới và làm tốt vai trò Khối trưởng Khối thi đua Tài chính trong những năm qua; nhấn mạnh vai trò và sự đóng góp tích cực của Khối Tài chính trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, tại Hội nghị đồng chí cũng đã có nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sát, định hướng và giao nhiệm vụ cho Khối trong thời gian tới. /.
Văn Chương - Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng
Tìm theo ngày :