17/04/2020 17:13
Xem với cỡ chữ

Công đoàn NHPT phát động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 31/3/2020, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tới toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn trong hệ thống.
Theo đó, Công đoàn NHPT vận động đến toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn trong hệ thống tham gia quyên góp, ủng hộ với mức tối thiểu là 200.000đ/người; kêu gọi các cán bộ đoàn viên giữ cương vị Lãnh đạo đơn vị thể hiện tinh thần gương mẫu ủng hộ với mức đóng góp cao hơn.
Đối với Công đoàn cơ sở đã có đóng góp với địa phương thì tổng hợp số liệu báo cáo về công đoàn NHPT để được bù trừ số đã đóng góp.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc vận động, kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ đầy đủ, để dịch bệnh covid-19 sớm được khống chế ở Việt Nam./.
HN
Tìm theo ngày :