22/07/2019 11:05
Xem với cỡ chữ

Hợp đồng cho vay vốn ODA dự án Hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu (Sơn La)

Ngày 18/7/2019, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (NHPT) Sơn La và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Mộc Châu đã ký kết Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài, Dự án: Hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu.
Dự án: Hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu bao gồm 02 hợp phần Cấp nước và Thoát nước. Trong đó, Hợp phần Thoát nước bao gồm các trạm xử lý nước thải có tổng công suất 4.500m3/ngày đêm và Hợp phần Cấp nước có tổng công suất cấp nước sạch là 5.800m3/ngày đêm.
Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc và ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh. Dự án sẽ hoạt động phục vụ cho các hộ dân thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Theo Hợp đồng đã ký, NHPT Việt Nam - Chi nhánh Sơn La thực hiện cho vay lại nguồn vốn ODA Hàn Quốc đối với Hợp phần Cấp nước của Dự án Hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu tạm phân bổ là 2.594.324 USD trong thời hạn 15 năm, đến hết năm 2035. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo các định hướng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cải thiện chất lượng sống và điều kiện vệ sinh môi trường cho dân cư trong vùng.
Phạm Minh Phương - Chi nhánh NHPT Sơn La
Tìm theo ngày :